วันศุกร์, กรกฎาคม 02, 2547

เราเป็นพุทธศาสนิกชนจริงๆหรือ?

เมื่อหลายวันก่อน ได้มีโอกาสชมภาพยนตร์เรื่อง The Passion of the Christ หลังจากนั้นไม่นานก็ได้ชม Musical เรื่อง Jesus Christ Superstar เมื่อได้ชมก็เกิดคำถามบ้าง

คำถามหนึ่งคือ ทำไม Jesus จึงปรารถว่าพระเจ้าทอดทิ้งพระองค์? ในชณะที่ Jesus ถูกตรึงกางเขนอยู่
เราก็เก็บคำถามนี้ไปถามเพื่อนๆระหว่างทานอาหารกลางวัน ก็ปรากฏว่ามีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่า เขาเข้าโบสถ์ทุกอาทิตย์
และคิดว่าเขาจะตอบได้ จึงคุยกัน

ก็เห็นว่าเขารู้เรื่องศาสนาของเขาดี ตอบคำถามได้ฉะฉานนัก แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจกระจ่าง
เขาจึงเสนอ DVD Discussion เกี่ยวกับปัญหานี้ให้ผมยืม

เมื่อได้ชมจึงเข้าใจว่า ทำไมพระทุทธศาสนา จึงมีคนนับถือน้อยลง ไม่กว้างขวางดังศาสนาคริสต์เขา
ก็เพราะเราขาดคนที่เอาธุระในเรื่องนี้ ปล่อยให้เป็นภาระของพระในวัดแต่ถ่ายเดียว
แม้เรามีนักเรียนพูดภาษาฝรั่งได้มาก ก็กลับมีนักเรียนที่เข้าใจศาสนาตัวเองอย่างลึกซึ้งน้อย
และนักเรียนที่อาจจะเข้าใจศาสนาตัวเองอย่างลึกซึ้งนั้น ก็หาตัวพูดภาษาฝรั่งยาก

ไม่ทราบเหมือนกันว่า ถ้าหากมีอาจารย์ฝรั่ง นักเรียนฝรั่ง ถามนักเรียนไทยในต่างประเทศ
ว่าด้วยเรื่องของศาสนาพุทธ คนของเราซึ่งจบชั้นสูงๆ ขั้นต่ำปริญญาตรีได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต
แล้วนั้น จะตอบเขาว่าอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น: